PROJEKTAVIMAS

Bendrovės personalas, projektuojant ir vėliau atliekant darbus, daug dėmesio skiria betarpiškam ir glaudžiam kontaktui su objekto užsakovais, konstruktyviai įvertina visus užsakovo pageidavimus, norus bei pastabas ir stengiasi visada rasti abiem pusėm teigiamą kompromisą.